Halka Weinreich

Reiki

„Žij radostně a bezstarostně”

Reiki

Reiki je japonská energetická metoda harmonizace těla a ducha. Reiki znamená doslova „univerzální energie“.

Cílem této metody je dosažení fyzického a duševního zdraví, odstranění tělesných a emocionálních blokád, stejně jako vědomá a cílená práce na sobě samém, směřující k životním posunům a docílení zamýšlených změn vlastní osobnosti.

Reiki pracuje se systémem čaker.

Reiki im Gesicht

Průběh Reiki

Reiki se provádí na masážním lehátku. Klient je při Reiki oblečený.

Vlastnímu Reiki předchází krátký rozhovor, který slouží k zjištění přání, cílů a potřeb klienta.

Při Reiki se pokládají lehce dlaně na cílená místa a čakry na těle, které se takto aktivují a harmonizují, a zároveň se tím odstraňují eventuální blokády. Pro klienty, kteří mají problém s přímým dotykem se tato metoda může provádět i bez dotyku.

První sezení Reiki trvá zhruba 90 min.
Každé další sezení pak podle potřeby a přání 45-90 min.

Reiki an den Füßen

Účinky Reiki

Reiki harmonizuje a stimuluje tok životní energie, uvolňuje tělo a ducha a aktivuje vnitřní procesy sebeuzdravování. Pomáhá při rozvoji vlastní osobnosti a kreativity. Odstraňuje energetické blokády na fyzické a emocionální úrovni a tím obnovuje rovnováhu těla a psychiky.

Konkrétní potíže při kterých může Reiki pomoci jsou například: chronické bolesti, nespavost, svalové napětí, nervozita, stavy strachu , problémy v partnerství a rozchody, nízké sebevědomí, životní krize, posílení organismu po nemocech a zranění..

Reiki nenahrazuje Lékařskou diagnózu ani ošetření.

Kontakt

Raum in Prag